Generalitat de Catalunya

ensenyament.gencat.cat. Departament d’Ensenyament

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

Línies estratègiques

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/

Convenis

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/convenis/

El Departament d’Ensenyament formalitza convenis amb entitats, empreses i altres organismes. La Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa estableix que els convenis s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del departament corresponent.

zonaClic

http://clic.xtec.cat/es/index.htm

Clic está formado por un conjunto de aplicaciones de software libre que permiten crear diversos tipos de actividades educativas multimedia. La zonaClic es un servicio del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña creado con el objetivo de dar difusión y apoyo al uso de estos recursos, y ofrecer un espacio de cooperación abierto a la participación de todos los educadores/se que quieran compartir los materiales didácticos creados con el programa.

JClic:

http://clic.xtec.cat/es/jclic/

JClic es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado en la plataforma Java.

XTEC – Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

http://xtec.gencat.cat/ca/

Formació

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/

Formació permanent del professorat, Formació general del professorat, Formació per a col·lectius específics, Formació d’estiu, Formació d’altres institucions i La meva formació.

Agora

http://agora.xtec.cat/

Àgora és un sistema d’allotjament múltiple que proporciona als centres educatius els serveis següents: Moodle, nodes. Altres serveis i recursos: Alexandria, XTECBlocs, Linkat i zonaClic.

Contractació pública: Bústia d’innovació

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/innovationProposal.pscp?reqCode=initForm

Llista i enviament de propostes d’innovació per part del licitador, adreçades als Òrgans de contractació, sobre projectes desenvolupats per la seva empresa que puguin resultar interessants.

Departament de Cultura

Arts Santa Mònica

http://artssantamonica.gencat.cat/

El Arts Santa Mònica es un centro dedicado a la exploración de la creatividad y la innovación en la actual cultura digital y sus múltiples formatos y lenguajes artísticos; un centro para las artes, sus hibridaciones, la transversalidad de disciplinas, la experimentación y el riesgo, así como la incertidumbre de la investigación. Apuesta por narrativas transmedia en que la reflexión y la actualidad son ejes que guían la programación, que produce en colaboración y construyendo redes con una constelación de proyectos e instituciones locales e internacionales. Entendido como espacio mediador con un nuevo perfil de gestión cultural, el centro pretende ser un escáner de la vitalidad del ecosistema cultural catalán y de la creación de la cultura contemporánea.

Departament de Justícia

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Cejfe.tv:

http://www.cejfe.tv/ca/agenda.aspx

Formació, recerca i documentació

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/formacio_recerca_documentacio/

Centre d’estudis, formació, biblioteca, recerca i publicacions.

Formació

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/formacio_recerca_documentacio/formacio/

Compartim. Programa de gestió del coneixement del Departament:

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/formacio_recerca_documentacio/formacio/gestcon

El Departament de Justícia porta a terme el programa Compartim, de gestió del coneixement, que promou l’aprenentatge per l’intercanvi d’experiències i la compartició de bones pràctiques. Ja hi han participat més de vuit-centes persones, i el coneixement produït i difós inclou més de seixanta documents entre ponències, protocols, manuals, plantilles, documents de treball, procediments, etc.

Gestió del coneixement:

https://gestioconeixement.blog.gencat.cat/

El blog ‘Gestió del coneixement’ aplega idees i continguts útils per gestionar el coneixement a l’Administració pública, a partir de l’experiència del blog e-moderadors del programa Compartim a e-Catalunya i també dels coneixements d’experts de diversos àmbits.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.